Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Haptonomia

2014.05.21

Mi a haptonómia?


A haptonómia a kapcsolat és a meghallgatás művészete. Alapja a tisztelet, a feltétel nélküli elfogadás, a nyitottság és a jelenlét. Ez az érintésen keresztül is kinyilvánított attitűd lehetővé teszi a másik ember számára a teljes biztonság és bizalom megtapasztalását.

A haptonómia a szomatoterápiák körébe tartozik. A szomatoterápia alapja a test emlékezetének megszólítása. A bennünket érő hatások és a velünk történt eseményekre adott reakcióink sajátosan kódolódnak testünkben, s bár sejtjeink megújulnak, de ebben a megújulásban továbbadják a múlt tapasztalatait. Így őrződik meg testünkben fogantatásunk pillanatától egész életünk, így hordozza magában a jelen pillanat történetünk egészét.

kezek.jpgAmikor megérintünk valakit, akkor mindezzel kapcsolatba kerülhetünk, gyakran a magzati időkig visszamenően, mert nyitottan hallgató tenyerünkön keresztül, a bizalom és a biztonság légkörében megnyílik számunkra az ő testébe íródott története, személyisége, lényegisége.

A haptonómiás segítségnyújtás alapja a terapeuta és a kliens közötti közös érzelmi tér létrehozása. Ebben a biztonságos közegben megnyílhat a kliens, megszólalhat régóta elfedett, tudattalanban rejtőző szenvedése. A kliens mintegy „átadja”, áthelyezi az érzelmeit, emlékeit a terapeuta által felajánlott térbe. Ezáltal a megkönnyebbül, felszabadul, megéli önmaga teljességét, megerősödik és képes „szembenézni” a múlt fájdalmaival, ami lehetővé teszi, hogy elinduljon a gyógyulás, a változás folyamata.


A HAPTONÓMIA ALKALMAZÁSI TERÜLETEI


A haptopszichoterápia célja, hogy a szorongással, frusztrációval, a kiteljesedettség hiányával küszködő személyeket hozzásegítse ahhoz, hogy rátaláljanak saját belső életerejükre, és ezáltal visszanyerjék lelki egészségüket.A haptopszichoterápia mély, intenzív mégis szelíd módszer, ami többek között az alábbi esetekben nagyhatású:


  az önbizalom és az önelfogadás nehézségei
  az érzelmek megélésével és kifejezésével kapcsolatos problémák
  a közelséggel és a bensőséges kapcsolatok létrehozásával és megtartásával kapcsolatos problémák
  az érintés és az érintés elfogadásának nehézsége esetén
  a beszéd előtt időszak (magzati, születés körüli időszak és az első életévek) problémáinak feldolgozása

A haptoszinézis a testi komfortérzet igyekszik elősegíteni az emberi méltóság teljes tiszteletben tartása révén. A teljesség érzetének helyreállítására törekszik olyan személyeknél, akiknek a testi integritása sérült, valamilyen pszichés trauma vagy betegség következtében.

A szülészeti, terhesgondozási haptonómia a csecsemő első életévében is tovább folytatódik. Célja az apa, az anya és a magzat majd a csecsemő közti kapcsolat és párbeszéd ápolása és támogatása.

 

 

babatappancs.jpg


 

 

Milyen helyzetekben és problémák esetén nyújt segítséget a perinatális haptonómia?

 

  • az édesanya érzelmi támogatása, általános közérzetének és jól létének segítése
  • a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatos aggodalmak lelki hátterének feltárása és feloldása, a testi komfortérzet segítése.
  • a szülőpár támogatása: a szülők kapcsolata, születendő gyermekükhöz való viszonyuk áll a fókuszban
  • szülésfelkészítés
  • a szülő-magzat / anya-magzat / apa-magzat kapcsolat támogatása a harmadik hónaptól kezdődően
  • a születést / szülést követő időszakban a testi regenerálódás és az érzelmi folyamatok támogatása
  • gyermekágyi lehangoltság, depresszió esetén
  • a várandósság kritikus helyzeteiben mind testi mind pszichés vonatkozásban (időben be nem fordult magzatok, veszteség, beteg gyermek, nem kívánt gyermek)

A konzultációk gyakorisága: a várandósság időszakának 3-6 hónapja között havonta, ezt követően hetente, a szülést követően pedig igény szerint, illetve a csecsemő fejlődésének kulcspillanataiban.

Szavak helyett érintés – Hogyan beszélgessünk magzatunkkal?

 

A gyöngéd születés széles körben való elterjedésével mind több szülő ismerte fel, hogy kisbabájukkal való kapcsolatuk és az érte vállalt felelősség nem a születéskor, hanem a fogantatáskor kezdődik.

A kisbabák rejtetten, de nem elzártan növekednek édesanyjuk méhében.A fogantatás pillanatától kapcsolatban vannak az édesanyával és rajta keresztül a külvilággal. Létezésük első pillanatától kezdve hat rájuk mindaz, ami körülöttük, rajtuk kívül történik, s minderre a maguk módján reagálnak. Mindaz, ami ezen a kapcsolaton keresztül jut el hozzájuk, legalább olyan fontos számukra, mint a köldökzsinóron keresztül kapott táplálék. Megfigyelések bizonyítják, hogy a magzati fejlődés nem egyszerűen egy előre meghatározott genetikai program automatikus lefutása, hanem a magzat tapasztalatai és az őt érő érzelmi és fiziológiai hatások meghatározó módon befolyásolják fejlődésének menetét.

A szülők ösztönösen keresnek és teremtenek kapcsolatot babájukkal, amikor megsimogatják az édesanya  gömbölyödő hasát, beszélnek, énekelnek neki, vagy amikor elképzelik, milyen lehet most gyermekük, s milyen lesz majd egykor. Ez a kapcsolat azonban sokféle lehet. Lehet áramló, nyitott, érzékeny, de előfordulhat, hogy akadályozott, aggodalmakkal átitatott, megnyugtatást igénylő.

E spontán, természetes kapcsolat tudatossá tételéhez, kölcsönös kommunikációvá és párbeszéddé alakításához, s ha szükséges, a gyógyításához nyújt segítséget a haptonómia – a szeretetteli kontaktus tudománya. A haptonómiás, vagyis az érintésen és a figyelmen keresztül létrejövő kapcsolatban a “lelki köldökzsinór”, a megérzések, az intuíció és a belső képek kiegészülnek az érzékeléssel és a fizikai kontaktussal.

A haptonómiás kapcsolatban az anya és a baba zárt világa az apa számára is megnyílik – mivel az anya, az apa és a baba egyszerre vesznek benne részt –, s ezáltal megélhetik benne hármuk egységét, családjuk teljességét.

Mindezen túl ebben a tiszteleten és teljes elfogadáson alapuló kontaktusban nem a baba fizikai megjelenéséhez, formájához viszonyulnak a szülők, mint amikor az ultrahangképet nézik, nem is vágyaik és fantáziájuk gyermekéhez, hanem a magzat személyiségével, lényével teremtenek mély és bensőséges kapcsolatot az érintésen keresztül létrehozott közös érzelmi térben.

A haptonómiás szülő-magzat kapcsolat:


  segít a szülő-magzat kapcsolat fejlesztésében és tudatosításában,
segít az anya várandóssággal, szüléssel és a szülést követő időszakkal kapcsolatos aggodalmainak feloldásában,
  segíti az anya és a magzat együttműködését a szülés-születés során, így a szülés lefolyása könnyebb, harmonikusabb lesz,
  jelentős szerepe van a későbbi anya-gyermek és apa-gyermek kapcsolat megalapozásában és a „mi hárman/négyen …” élmény korai megtapasztalásában.

 

A haptonómiás szülő-magzat kapcsolat egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében sajátítható el.


Hogyan segít, ha "baj" van?

 

Haptoszinézis


A haptoszinézis célja a fogyatékos vagy beteg emberek terápiás kísérése. Arra törekszik, hogy a terapeuta és a páciens közötti kapcsolatot oly módon tegye jobbá és emberibbé, hogy a támogatott személy a saját erőforrásait a lehető legmesszemenőbben önmaga javára fordíthassa. Nagyon fontos, hogy megértsük: nem a klasszikus értelemben vett “gyógyítás” a cél. Sokkal inkább egy olyan kísérésről van szó, amely elősegíti, hogy a személy a prognózistól és a betegség előrehaladásától függetlenül képes legyen együttélni a fogyatékosságával vagy betegségével. Segít leküzdeni a félelmeket és aggodalmakat, melyek elkerülhetetlenül együtt járnak a fogyatékosság vagy betegség által teremtett határokkal és korlátokkal.

A haptoszinézis a haptonómia egyik alkalmazási területe. Elsősorban a testi komforttal (animált korporalitás) foglalkozik, miközben tiszteletben tartja a személy emberi méltóságát. Az a célja, hogy a fogyatékosság vagy betegség ellenére az egyén ne veszítse el a helyét és a kapcsolatát a környezetével.

A haptoszinézis a haptonómia egy speciális alkalmazása az orvosi terápiában.
A szinézis szó azt jelenti: találkozni, együtt lenni, de azt is: segítséget hozni, megmenteni, segíteni. A kifejezést ebben az értelemben is használják: megértést adni, a megértés kélpességére apellálni, ill. felismerni, tudatossá válni (önmagunkra, önmagunk képességeire).
A haptoszinézis az egészségügyi szakemberek jelenlétéből, átláthatóságából és körültekintéséből táplálkozik, mely az érzelmi kapcsolat alapját képezik. Pszichotaktilis kapcsolatot hoz létre. Fontos megérteni, hogy ez nem “a megérintett testről” szól, hanem a a személyről, akivel találkozunk. E találkozás nagyon különleges minősége hozza létre a bizalmat és a belső affektív biztonságot. A terápia egy specifikus, egyéni igényre: a gondoskodás igényére adott válasz. A szakember tisztelettel kezeli a megsegített személy egyéniségét.

A haptonómiás kapcsolatban oly módon jön létre az autonómia, hogy eközben a megsegített személy sem függőségi, sem alárendeltségi viszonyba nem kerül.baba.jpg
A haptoszinézis a segítségre szoruló személy vitális intencionalitásának tiszteletben tartása révén nem a betegséggel vagy a fogyatékossággal foglalkozik, hanem túlmutat azon: fókuszában a személy van és az ő képessége, hogy a lehetőségeihez mérten a legjobban ismét felfedezze az értelmet az életében. Ezért nagyon fontos, hogy a személy önmaga mozgósítsa képességeit és erőforrásait. Neki kell felfedeznie, hogy fogyatékossága ellenére továbbra is benne tud lenni az életben, továbbra is önmaga marad, a saját érzéseivel és érzelmeivel, a másokhoz fűződő kapcsolataival.

Érdemes külön kiemelni a haptonómiás kapcsolat egyik hatását, melynek különös jelentősége van a haptoszinézisben. Ez az a változás, melyet reprezentációs tónusnak nevezünk.
Ezt a tónust – mely speciálisan az ilyen kapcsolatra jellemző – , hajlékonyság és rugalmasság jellemzi, melyek elősegítik a személy mobilizálását.
Azonban azt is fontos megérteni, hogy ezen a (technikai) támogatáson túlmenően ez a specifikus tónus az életteli állapot élményének a megnyilvánulása és kifejeződése, melynek révén a fájdalom érzete is másként, csillapított formában jelenik meg.
Ezért igen nagy a fontossága olyankor, ha a kezelés alatti mozgatás fájdalommal jár, ha az autonóm mozgás rehabilitációja a cél, valamint a “palliatív ellátás” (a haldokló kísérése) során.

 

a cikk írója:  Pátrovicsné Juhász Krisztina terapeuta

forrás:http://belso-ter.hu